Toy

Toy — katta to’p qilib, taxlab yoki bosib bog’langan mahsulot va shu tarzdagi mahsulot o’lchovi. Paxta va matolarni o’lchashda qo’llaniladi.