To’yinmagan uglevodorodlar

To’yinmagan uglevodorodlar — zanjirida bir yoki bir necha ugleroduglerod karrali bog’lari bo’lgan uglevodorodlar. To’yinmagan uglevodorodlarga umumiy formulasi Spn2l (masalan, etilen Sn2qsn2 propilen Sn3snqsn2) bo’lgan olefinlar yoki alkenlar; umumiy formulasi Spn2p2 bo’lgan uglevodorodlar: 1) alkinlar deb ataluvchi uch bog’li To’yinmagan uglevodorodlar (atsetilen Snqsn va uning gomologlari); 2) qo’sh bog’li dien uglevodorodlari (butadiene SN2qSN—Snqsn2 va b.) va kumulirlangan qo’sh bog’li uglevodorodlar (Allen Sn2qsqsn2 va uning gomologlari); 3) tsikloalkenlar (qo’sh bog’li naftenlar, masalan, tsiklogeksan va boshqalar) kiradi. 2 va 3 bog’li eninlar Spn2l4, polienlar ham mavjud. Umumiy formulasi CnH2n 6 bo’lgan aromatik qator To’yinmagan uglevodorodlari oddiy To’yinmagan uglevodorodlardan xossalari jihatidan farq qiladi, shuning uchun ularni aromatik birikmalarning alohida sinfiga ajratiladi.