Trapplar

Trapplar (shvedcha trappa – zinapoya)-otqindi tog` jinslaridan (bazalt, diabaz, gabbro) hosil bo`lgan reylef shakli-zina – qoyalar (pog`onalar). Trapplar Sharqiy Sibir yassi tog`ligida, Janubiy Afrika va Hindistonda uchraydi (Dekan yassi tog`ligi).