Tub kon

Tub kon – nurash ta’sirida o`zgarmagan yoki kam o`zgargan tub jinslar (magmatik, cho`kindi, mematog`fik jinslar) orasida paydo bo`lib, o`sha yerning o`zida qolgan kon.