Tuproqshunoslik

Tuproqshunoslik – tuproqning paydo bo’lishi, rivojlanishi, geografik tarqalishi va unumdorligini har tomonlama o’rganuvchi fаn. Tuproqshunoslik ayniqsa qishloq va о’rmоn xo’jaligida muhim ahamiyatga ega.