Tuproqxo’r

Tuproqxo’r – tuproqni yutib, undagi mayda tirik organizmlar, chala parchalangan organik birikmalar hisobiga ovqatlanuvchi suv hayvonlari.