Tuproqning sho’rlanishi

Tuproqning sho’rlanishi – tuproqda oson eriydigan tuzlar miqdorining ko’payishi.