Tur hosil bo’lishi

Tur hosil bo’lishi – populatsiyaning adaptiv (moslashuv) o’zgarishlari asosida yangi turlarning hosil bo’lish jarayoni. Uning yetakchi omili tabiiy tanlanishdir.