Ubayxo’ja

Ubayxo’ja-Allohning xo’jalar avlodiga mansub xizmatkori, quli