Uboda

Uboda-banda, qul (“Abd” ismi bilan ma’nodosh)