Uchim

Uchim-oiladagi uchinchi bola yoki “uch” so’zi bilan boshlangan ismlarning (Uchtemir, Uchqun) erkalash-qisqartma shakli