Uchqun

Uchqun-hayoti nurli, iqboli baland, baxtuyor va omadli