Uchqur

Uchqur-tezkor, chaqqon; parvoz etuvchi, ya’ni iqboli baland va omadli