Uchma

Uchma– tog` yo`li, jar yoqasi, qulab tushadigan chuqur jarlik.