Ushuk sovuq

Ushuk sovuq – kuzda, erta bahorda bo`lib turadigan sovuq. Ushuk sovuq ekinlarga ko`pincha zarar keltiradi. Bunday sovuq urishi ushuk urish deb ham yuritiladi.