Vegetativ duragaylash

Vegetativ duragaylash – nау yoki turlarni bir-biriga payvandlash bilan yangi nау olish usullaridan biri.