Vegetativ

Vegetativ – o’simlik yoki hayvonlаr oziqlanishi yoxud o’sishi bilan bog’liq a’zolar уо a’zolar tizimini, shuningdek, ular faoliyatiga aloqadorlikni anglatadi. Masalan, o’simlikning vegetativ organlari, vegetativ asab tizimi.