Vegetativ ko’payish

Vegetativ ko’payish – organizmning jinssiz ko’payish shakli. Bunda ayrim a’zo yoki qismdan (novda, kurtak, ildiz) yangi organizm vujudga keladi.