Vegetativ organ (a’zo)lar

Vegetativ organ (a’zo)lar – o’simlikning o’sishi уа oziqlanishi uchun xizmatqiladigan a’zolar (ildiz, роуа, barg vа hokazo).