VEKSELLI KREDIT

VEKSELLI KREDIT – eksportyor tovarni sotish haqida bitim tuzib, o’tkazma veksel (tratta)ni importyorga jo’natadi, importyor tijorat hujjatlarini olib akseptlaydi, ya’ni unda ko’rsatilgan muddatda to’lovni amalga oshirishga rozilik beradi.