VENCHUR FIRMA

VENCHUR FIRMA – tijorat bilan shug’ullanuvchi ilmiy-texnik firma, yangi texnologiyalar va mahsulotlarni daromadlarni awaldan belgilamagan holda ishlab chiqish va qo’llash bilan shug’ullanadi (tavakkalchilikka asoslangan kapital qo’yilmasi).