Vest

Vest (nemischa) – g`arb. Qisqartirilib W harfi bilan yoziladi.