Volvoks

Volvoks – suvo’tlar turkumi. Yumаloq shakldagi koloniyalar hosil qiladi.