VOSITACHILIK

VOSITACHILIK – vositachilik, dallolchilik vositasi, maxsulot yaratish va uni iste’mol uchun yetkazib berish operatsiyasi. Masalan: vositachilik instituti, vositachilik firmasi va hokazo.