Yahyo// Yah’yo

Yahyo// Yah’yo-o’ta, saxiy, muruvvatli, ochiqqo’l; yashovchi, barhayot, hayoti yoki xushxulq, insonga do’st. Payg’ambarlardan birining nomi