Yaqin// Yaqinjon

Yaqin// Yaqinjon-haqiqiy, muqarrar, aniq