Yashnasin

Yashnasin-gullasin, hayoti farovon va qutli bo’lsin