Yashnargul

Yashnargul-hayoti gul kabi yashnoq, go’zal va farovon bo’lsin