Yetar

Yetar-hadeb qiz tug’ilavergan oilalarda, endi “qiz tug’ilishi yetar”, “keyingisi o’g’il bo’lsin” degan ma’noda beriladi