Yetargul

Yetargul-gul, ya’ni qizlar tug’ilishi yetar, keyingisi o’g’il bo’lsin