Yetim//Yetimboy

Yetim//Yetimboy-otasi yetmish yoshligida tug’ilgan bola