Yetmishxon

Yetmishxon-otasi yetmish yoshligida tug’ilgan qadrli, e’zozli qiz