Yetti//Yettiboy

Yetti//Yettiboy-oiladagi yettinchi o’g’il (farzandi) yoki “farzandlarimiz yetarli bo’ldi, ko’nikdik, boshqa tug’mayman” ma’nosidagi nom