Yo’lchi

Yo’lchi-hamroh, do’st, esh yoki yo’l ko’rsatuvchi, to’g’ri yo’lga boshlovchi: boshliq, sarkor. Shakllari: Yo’lchiboy, Yo’lchi+qul