Yo’lturdi

Yo’lturdi-yo’lda tug’ilgan o’g’il tursin, umri uzoq bo’lsin