Yo’ltoy

Yo’ltoy-yo’li bor, umri uzoq bola yoki baxtli hamda suyukli bola