Yo’ltemir

Yo’ltemir-xudo yo’lini (umrini) berib, temirdek mahkam, mustahkam bo’lsin yoki yo’lda (safarda) tug’ilgan va temirdek chidamli, mahkam