Yo’lomon

Yo’lomon-xudo yo’lini berib eson-omon ulg’aysin yoki yo’lda tug’ilgan bolaning umri uzoq bo’lsin