Yo’lmuhammad

Yo’lmuhammad-Yo’lda (safarda) tug’ilgan bolaga Muhammad (s.a.v.) yor bo’lsin