Yo’lli// Yo’lliboy

Yo’lli// Yo’lliboy-“yo’l” so’zi bilan boshlangan qo’shma ismlarning erkalash-qisqartma shakli yoki xudo yo’lini bersin, ya’ni umri uzoq bo’lsin