YUQORI VOLTA

YUQORI VOLTA — Burkina Faso davlatining 1984 yilgacha bo’lgan nomi.