Zarpechak

Zarpechak, kuskuta, devpechakchirmovuqdoshlarga mansub o’simliklar turkumi. Ildizsiz va bargsiz, bir yillik, chirmashib o’suvchi tekinxo’r o’simlik.