Zaruriy (almashmaydigan) aminokislotalar

Zaruriy (almashmaydigan) aminokislotalar – inson va hayvon огganizmida sintez qilinmaydigan yoki juda kamdan-kam sintez qilinadigan aminokislotalar; ular organizmga asosan oziq-ovqat bilan kiradi. 10 ga yaqin xili mavjud bo’lib, ulardan eng muhimlari: lizin, metionin, treonindir.