Geografiya fanidan testlar

Geografiya fanidan bilimingizni sinab ko’ring

1. X.Kolumb qaysi okeanni kesib o’tdgan?

 
 
 
 

2. Ob -havo shartli belgilarida uchburchak nimani bildiradi?

 
 
 
 

3. Antraktida materigi  qachon kashf  etildi?

 
 
 
 

4. 1014-  1088 yillarda yashagan  sayyohni toping?

 
 
 
 

5. Mo’tadil mintaqada nechta fasl almashinadi?

 
 
 
 

6. 8 tonna okean suvidan 216 kg tuz olingan bolsa, suvning sho’rligi qanchaga teng bo’ladi?

 
 
 
 

7. Eratosfen qachon yashagan?

 
 
 
 

8. Yerning tasviri asarini kim yozgan?

 
 
 
 

9. Geografiya qaysi so’zdan olingan?

 
 
 
 

10. Yanvar orining o’rtacha harorati -1°C, iyul orining o’rtacha harorati esa +25°C bolsa, o’rtacha havo haroratining yillik amplitudasini aniqlang.

 
 
 
 

11. Shimoliy yarimshar globusini kim tuzgan?

 
 
 
 

12. Ptolemey xaritasida qaysi dengiz bo’lgan?

 
 
 
 

13. Bekobod metallurgiya zavodi 1950-yilda qancha tayyor prokat ishlab chiqargan ?

 
 
 
 

14. Tashqi yadroning qalinligi necha km ni tashkil qiladi?

 
 
 
 

15. Geografiya fani bilan shug’ullanuvchilarni kimlar deb ataymiz?

 
 
 
 

16. Tavr tog’lari  va Patrabon oroli kimning xaritasida tasvirlangan?

 
 
 
 

17. Yening kichraytirilgan modeli nima deb ataladi?

 
 
 
 

18. Qaysi hududda yil bo’yo bir xil ob- havo kuzatiladi?

 
 
 
 

Question 1 of 18