Matematikadan testlar

Matematikadan bilimlaringizni sinang

1. 39+n<50 tengsizlikni qanoatlantiruvchi natural sonlar ichidan eng kattasi qaysi?

 
 
 
 

2. Tarixiy obidalarni tomosha qilgani 217ta o‘quvchi bordi. Quyidagi taqribiy qiymatlardan qaysi biri aniqroq?

 
 
 
 

3. Tenglamani yeching; 50-3x=17

 
 
 
 

4. 7  raqami  ishtirok etgan barcha ikki xonali sonlar nechta?

 
 
 
 

5. Son nurida O(0), A(13), B(25) nuqtalar belgilangan OB kesma OA kesmadan qancha uzun?

 
 
 
 

6. To’g’ri kasrning butun qismi nechaga teng?

 
 
 
 

7. Poezd  ustun  yonidan  25sek. Da  o’tib  ketdi,  tezligi  20m/s  bo’lsa  uning  uzunligini  toping

 
 
 
 

8. (80137-25999)+83862 ifodaning qiymatini  toping

 
 
 
 

9. Qaysi misolda qo`shish to`g`ri bajarilgan?

 
 
 
 

10. 20043+20054  yig’indining  oxiri  raqamini  toping

 
 
 
 

11. 128-Y=38

 
 
 
 

12. Tenglamani  yeching:  100-4x=16

 
 
 
 

13. 60503 sonini yozishda turli raqamdan foydalanilgan?

 
 
 
 

14. Qaysi  tenglik  qoldiqli  bo’lishini   ifodalaydi

 
 
 
 

15. Natural sonlardagi kabi o’nli kasrlarda ham raqamlar ularning yozuvidagi o’rniga ko’ra nima deyiladi?

 
 
 
 

16. a+36=63 tenglamani yeching

 
 
 
 

17. Agar davriy kasrning davri verguldan keyin darhol boshlansa, u…… deyiladi.

 
 
 
 

18. Yettiga karrali dastlabki yetmishta natural sonning yig’indisini toping?

 
 
 
 

19. (60137-5999)+53862 ifodaning son qiymatini toping

 
 
 
 

20. Hisoblang: 1*4+2*7+3*10+…+9*28

 
 
 
 

21. n+61>75 tengsizlikni qanoatlantiruvchi natural sonlar ichidan eng kichigi qaysi?

 
 
 
 

22. Son nurida 79 sonidan keyin keladigan 2 ta sonni  yozing

 
 
 
 

23. 2*8 < 258 tengsizlik o’rinli bo\lishi uchun yulduzcha o’rniga qanday raqam qo’yish mumkin?

 
 
 
 

24. Bir tona chiqindi qogo`zdan 2100 dona daftar tayyorlash mumkin. 320 kg chiqindi qog`ozdan nechta daftar tayyorlash mumkin?

 
 
 
 

25. Maktabdan  224 ta a`lochi  o`quvchi bor quyidagi taqribiy qiymatlardan qaysi biri aniqroq?

 
 
 
 

26. 3 million 47 ming 750 sonini raqamlar bilan yozing

 
 
 
 

27. Kamayuvchi  45 taga ortib ,ayriluvchi 15  taga ortsa ,ayirma qanday o`zgaradi

 
 
 
 

28. 5 Million 67 ming 890 soni raqamlar bilan yozing?

 
 
 
 

29. N+105>121ttengsizlikni qanoatlantiruvchi natural  sonlar ichidan eng kichigi qaysi

 
 
 
 

30. Yig’indisi 312 ga teng bo’lgan uchta son o’suvchi geometrik progressiyani tashkil etadi. o’rtadagi hadga 48 qo’shilsa bu uch son arifmetik progressiyaga aylanadi. Geometrik progressiyaning 4 hadini toping?

 
 
 
 

Question 1 of 30