Matematikadan testlar

Matematikadan bilimlaringizni sinang

1. To’g’ri kasrning butun qismi nechaga teng?

 
 
 
 

2. 0,392+72,4081+12,14+7,00074+1,28231=

 
 
 
 

3. Berilgan natural sondan keyingi natural sonni har doim topish mumkinmi?

 
 
 
 

4. 258314, 249998, 249989 va 249899 sonlardan eng kichigini?

 
 
 
 

5. Maktabdan  224 ta a`lochi  o`quvchi bor quyidagi taqribiy qiymatlardan qaysi biri aniqroq?

 
 
 
 

6. Do’konda ma’lum miqdordagi pulga 10 ta shokolad va 15 ta bulochka olish mumkin. Shuncha pulga 20 ta shokolad va 8 ta bulochka olish mumkin. Shu pulga faqat bulochka sotib olinsa nechta bulochka olish mumkin?

 
 
 
 

7. 36va49 o’zoro qanday sonlar?

 
 
 
 

8. arifmetik progressiyaning oltinchi hadi 10 ga dastlabki 16 ta hadining yig’indisi 200 ga teng. Bu progressiyaning 9- hadini toping

 
 
 
 

9. Son nurida 423 sonidan oldin kelgan  3ta sonni yozing

 
 
 
 

10. O’nli kasrni nimalar yordamida yozish qulaydir?

 
 
 
 

11. Agar davriy kasrning davri verguldan keyin darhol boshlansa, u…… deyiladi.

 
 
 
 

12. 25 va 36  o’zaro qanday sonlar?

 
 
 
 

13. 2005*2006    yig’indining oxirgi raqamini toping.

 
 
 
 

14. Yuzi  tomonlari  45sm  va  20sm  bo’lgan  to’g’ri  to’rtburchak  yuziga  teng  bo’lgan  kvadrat  tomanini  toping.

 
 
 
 

15. 22*18-19*18+18*16-15*16+16*3-10*3ni  hisoblang.

 
 
 
 

16. Tengsizlikni  barcha  tub  yechimlarini  yozing.  59£y<67

 
 
 
 

17. To’g’ri to’rtburchakning asosi 12sm, balandligi undan 2sm kam. Uning perimetrini toping.

 
 
 
 

18. Yettiga karrali dastlabki yetmishta natural sonning yig’indisini toping?

 
 
 
 

19. Hisoblang: 1*4+2*7+3*10+…+9*28

 
 
 
 

20. Arifmetik progressiyaning 1 2 va 5 chi hadlari geometrik progressiyani tashkil qiladi. Agar arifmetik progressiyaning ayirmasi 4 ga teng bo’lsa shu progressiyaning 5 ta hadi yig/indisini toping

 
 
 
 

21. 39+n<50 tengsizlikni qanoatlantiruvchi natural sonlar ichidan eng kattasi qaysi?

 
 
 
 

22. O’zi ham raqamlari o’rnini almashtirganda hosil bo’ladigan son ham tub bo’ladigan barcha ikki xonali sonlar yig’indisini toping

 
 
 
 

23. Yozuvida faqat 0, 8 va 9 raqamlari ishtirok etgan uch xonali sonlar nechta?

 
 
 
 

24. Son nurida 79 sonidan keyin keladigan 2 ta sonni  yozing

 
 
 
 

25. Tarixiy obidalarni tomosha qilgani 217ta o‘quvchi bordi. Quyidagi taqribiy qiymatlardan qaysi biri aniqroq?

 
 
 
 

26. Qaysi bir javob natural sonlar qatorini tashkil etadi?

 
 
 
 

27. 17+cos2x va 2sin^2x sonlari orasiga arifmetik progressiya hosil qiladigan shaklda 12 ta son yozilgan bo’lsa bu progressiyaning hamma hadlari yig’indisini toping?

 
 
 
 

28. N+105>121ttengsizlikni qanoatlantiruvchi natural  sonlar ichidan eng kichigi qaysi

 
 
 
 

29. (60137-5999)+53862 ifodaning son qiymatini toping

 
 
 
 

30. 2*8 < 258 tengsizlik o’rinli bo\lishi uchun yulduzcha o’rniga qanday raqam qo’yish mumkin?

 
 
 
 

Question 1 of 30