O’zbekiston tarixidan testlar

O’zbekiston tarixidan bilimizngizni sinab ko’ring

1. VI asrda Chirchiq, Zarafshon Qashqadaryo va amudaryo xavzalarida 10dan ortiq maya hokimliklar mavjud bo’lib, uning iqtisodiy va siyosiy boshqaruvi….

 
 
 
 

2. Qaysi hududda rivoj topgan dehqonchilik va bog’dorchilik va bog’dorchilikning markazi hisoblanardi?

 
 
 
 

3. Sulton  Axmad   hukmronligi   davrida  Umarshayx   Mirzoga  qaysi  joylar  hukmronligi  berilgan?

 
 
 
 

4. G’arbiy xoqonlik aholisining kattagina qismi ……. bilan mashg’ul edi.

 
 
 
 

5. V-asrning o’rtalariga kelib,garchi ekin yerlarininjg ma’lum qismi mulkdor dehqonlar qo’l ostidagi mulklardan iborat bo’lsa ham,ammo obikor yerlarning asosiy qismi…….

 
 
 
 

6. Muhammad    SHayxboniyxonning     asosiy  maqsadi  nima   edi?

 
 
 
 

7. Abruy boshchiligida qo’zg’alon bo’lgan yillarni aniqlang

 
 
 
 

8. V-asrda O’rta Osiyoliklar Xitoy hunarmandlariga nimani o’rgatadilar?

 
 
 
 

9. Boburni  qayerga  dafn  etdilar?

 
 
 
 

10. Eftaliylar davrida qaysi davlat hukmdorlar o’z saroylarini O’rta Osiyodan keltirilgan rangli shishlalar bilan beztilgan?

 
 
 
 

11. Farg’ona vodiysidan qo’shni mamlakatlarga … chiqarilgan

 
 
 
 

12. V-VII asrlarda o’rta osiyo hududida tashkil topgan mustaqil hokimlilar orasida eng yirigini aniqlang?

 
 
 
 

13. O’rta Osiyo aholisi turli tillarda so’zlashgan.Chorvador aholi o’rtasida………..muhiti hukmron edi.

 
 
 
 

14. IV asr o’rtlarida O’rta Osoyoga Yettisuv va Sharqiy turkiston Hududlardan Bostirib kelgan qabillarni aniqlang?

 
 
 
 

15. Bobur  Mirzoning  tog`asi  kim?

 
 
 
 

16. Qachon turklar Sirdaryo va Orol dengizi bo’ylarigacha cho’zilgan keng o’lkalarni egallaydilar?

 
 
 
 

17. Sulton   Husayn    Boyqara    Xuroson  taxtini  nechanchi  yil  egalladi?

 
 
 
 

18. VII asrning birinchi choragida ….

 
 
 
 

19. Bobur  Mirzo    Kobulga    borib    bu  yerda   1504-yilning   qaysi  oyida  hokimiyatni  qo`lga  kiritdi?

 
 
 
 

20. Turk xoqonligida qabilalar ittifoqi birlashmasi qnday atalgan?

 
 
 
 

21. 575-576- yillarda turkiy xalqlar qaysi hududlardaga bepayon yerlarni egallaganlar?

 
 
 
 

22. Amudaryo havzasi hamda g’arbiy va janubiy so’g’d yerlarini ishg’ol etib xioniylar davlatining janubiy qismida o’z hukmronligini o’rnatgan davlatni ko’rsating.

 
 
 
 

23. Turk xoqonligida ko’chmanchi chorvador aholi qanday nomlar bilan yuritilgan?

 
 
 
 

24. Nechanchi  yilda    SHayxboniyxon   Eron     hukmdori    shoh   Ismoil   qo`shini  bilan   bo`lgan   jangda   halok   bo`ldi?

 
 
 
 

25. Ilk o’rta asrlarda qayerda qo’rg’oshin , kumush va oltin qazib olingan?

 
 
 
 

26. Eftaliylar davrida aholining dashtliklarda yashovchi yarim ko’chmanchi qismi….

 
 
 
 

27. G’arbiy Rim imperiyasi qulashidan 20 yil oldin O’zbekiston tarixida qanday voqea sodir bo’lganini aniqlang.
1) Turk xoqonligi tashkil topdi
2) Eftaliylar Xitoyga o’z elchilarini yubordilar
3) Sosoniylar bilan bo’lgan jangda Kidariylar qaqshatqich zarbaga uchradi
4) Turk xoqnligi ikki qismga bo’linib ketdi
5) Eftaliylar bilan Sosoniylar o’rtasida hal qiluvchi jang bo’lib o’tdi

 
 
 
 

28. Turk xoqonligida kimlar»yabg’u»unvoniga ega bo’lish huquqini qo’lga kirta olgan?

 
 
 
 

29. Buyuk Simon vafotidan 300 yil oldin ….

 
 
 
 

30. IV asr 70- yillarida O’rta Osiyoda …

 
 
 
 

Question 1 of 30