O’zbekiston tarixidan testlar

O’zbekiston tarixidan bilimizngizni sinab ko’ring

1. Qaysi Turkiston general-gubernatori rus tuzem maktabini
ishlab chiqqan?

 
 
 
 

2. Bobur  Mirzoning  tog`asi  kim?

 
 
 
 

3. Muhammad    SHayxboniyxonning     asosiy  maqsadi  nima   edi?

 
 
 
 

4. Abulxayrxon   tomonidan   tuzilgandavlat  necha   yil  yashadi?

 
 
 
 

5. Nechanchi   yilning   qaysi  oyida    Bobur  Mirzo   ikkinchi  marta   Samarqandga  yurish  boshlaydi?

 
 
 
 

6. Abulxayrxon   nechanchi  yillar  sharqiy  Dashti  Qipchoqni   egallab  alohida  davlatga  asos  soladi?

 
 
 
 

7. Bobur  Mirzo    Kobulga    borib    bu  yerda   1504-yilning   qaysi  oyida  hokimiyatni  qo`lga  kiritdi?

 
 
 
 

8. Boburiylar  saltanati   necha   yil  davom  etdi?

 
 
 
 

9. Mirzo   Ulug`bek   nechanchi  yilda  vafot  etgan?

 
 
 
 

10. 16 asr   bo`sag’asida    Temuriylar  davlati  taxti  uchun  kurash   maydoniga  kim  chiqdi?

 
 
 
 

11. Buxoro xonligida Shayboniylar hamda Ashtarxoniylar
hukmronlik qilgan davrda xondan keyingi o‘rinda turgan
lavozimni aniqlang?

 
 
 
 

12. Dashti  Qipshoqni  sharqiy  va   g`arbiy  qismlarga   ajratib  turadigan  daryo.

 
 
 
 

13. Sulton  Ahmad  Mirzo   qayerga  yetmasdan   yo`lda   to`sattan   vafot etadi?

 
 
 
 

14. Nechanchi  yilda    SHayxboniyxon   Eron     hukmdori    shoh   Ismoil   qo`shini  bilan   bo`lgan   jangda   halok   bo`ldi?

 
 
 
 

15. O`zbekiston   mustaqillikka  erishgan  kun    qaysi  hisobda  to`g`ri   berilgan?

 
 
 
 

16. Rojalar   kimlar?

 
 
 
 

17. Boburni  qayerga  dafn  etdilar?

 
 
 
 

18. 1906-yil Xiva xonligida qaysi hududlarda muhtoj dehqonlar yirik zamindorlar yerlarini egallab olgan? 1) Yangi Urganch; 2) Bog’ot; 3) Xonqa; 4) Pitnak.

 
 
 
 

19. Amur  Temur   saltanatining  markazi.

 
 
 
 

20. Turkiylar  odatiga  ko`ra  tug`lgan  go`dakka  nechta  ism  qo`yish   urf   bo`lgan?

 
 
 
 

21. Sulton  Axmad   hukmronligi   davrida  Umarshayx   Mirzoga  qaysi  joylar  hukmronligi  berilgan?

 
 
 
 

22. Turkiston Muxtoriyati hukumati a’zolari ocharchilik changalida qolgan Turkiston aholisiga qayerdan g’alla keltirish muammosini hal qilish uchun amaliy qadamlar tashlagan?

 
 
 
 

23. Sulton   Husayn    Boyqara    Xuroson  taxtini  nechanchi  yil  egalladi?

 
 
 
 

24. Sulton   Mahmud  Mirzoning     ikkinchi  o`g`li

 
 
 
 

25. Muhammad     SHayxboniyxon    Urganch    shahrini  qachon  bosib  oldi?

 
 
 
 

Question 1 of 25