ABDULAZIZ

ABDULAZIZ ibn Sharafuddin (14 – asr oxiri — 15 – asr boshi) — rixtagar. Amir Temur saroyida yashab ijod etgan. Ahmad Yassaviy maqbarasi uchun quygan «Nazirniyoz qozoni» o’z davri amaliy san’atining nodir namunalaridan biridir.