ABDULLO KOBULIY

ABDULLO KOBULIY (17-asr) – tarixchi olim. Boburiylardan Akbar saroyida xizmat qilganligi taxmin etiladi. Uning “Tazkirat ut-tavorix” nomli asari saqlanib qolgan.