ABDURAHMON II

ABDURAHMON II (792-852) – Qurtuba amiri (822 yildan). Ilm-fan, san’atga homiylik qilganligi bilan mashhur bo’lgan.