ABRAZION TERRASA

ABRAZION TERRASA – abraziya natijasida hosil bo’lgan dengiz tubining sohil qismi. Abrazion temperaturaning ko’ndalang kesimi qavariq egri chiziqdan iborat bo’lib, qirg’oqda qiyaligi kam. Qadimgi Abrazion temperatura ko’milgan (suv ostida qolgan) yoki dengiz sathidan ko’tarilgan bo’ladi. Bir necha ko’tarilgan Abrazion temperatura majmui terrasalangan tekisliklarni hosil qiladi.